SU GÜVENLİĞİ VE ATIK SU HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 1 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

18.06.2021 / Gösterim Sayısı : 307 / Arşiv

Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri Çalışma Grubu Toplantısı 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Toplantıda su güvenliği ve atıksu hizmetleri ile ilgili aşağıda belirtilen stratejik konular istişare edildi:

 

·         İçme suyu artıma tesisleri konu bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumda artıma tesisi incelemelerine yönelik bilgiler verildi.

·         Yapılan genel tespitlerde su alma yapılarının sabit ve derinde olması, su kaynağının kalitesine bağlı olarak mevsimsel tat-koku problemlerine dikkat çekildi.

·         Yerüstü su kaynaklarının kalite değerlendirmesinin yapıldığı sunumda en fazla oranın fiziksel, kimyasal ve ileri arıtma teknikleri uygulandıktan sonra dezenfekte edilip içilebilir olan sular olduğu ifade edildi.

·         Söz konusu sunumda yeniden inşa edilmesi gereken tesisler için toplam maliyetin 220 milyon TL olduğu ifade edildi.

·         İçme suyu kaynaklarının ve artıma tesislerinin değerlendirilmesi faz-2 projesi kapsamında içme suyu kaynaklarının envanterinin güncel bilgiler ışığında hazırlanacağına, içme suyu üzerindeki çevresel baskı ve etkilerin analiz edileceğine dikkat çekildi. Proje kapsamında içme suyu kaynaklarının mevcut ve gelecek potansiyelinin belirleneceği ifade edildi.

·         İçme suyu arıtma tesislerinde işletme sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin sunumda ise güncel sorunlar ele alında, sorunlara ilişkin görseller paylaşıldı ve uygulanması gereken işlemler hakkında bilgiler verildi.

·         Ham su kaynaklarına ilişkin bilgilerin de verildiği sunumda baraj ve biriktirme yapısı bulunmayan su kaynaklarında her yağıştan sonra su kalitesinin bozulabileceğine dikkat çekildi.

·         İçme suyu arıtma tesislerindeki su kayıpları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Söz konusu oranın yüzde 2 seviyesini geçmemesi gerektiği ifade edildi.

·         Su arıtma tesislerinde uygulanması gereken tedbirler ve düzenlemeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

YUKARI