Hakkında

17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve geleceğe ışık tutması maksadıyla  Bakanlığımız tarafından I. Su Şurası gerçekleştirilecektir. 

I. Su Şurası kapsamında;

Ø  Su Verimliliği,

Ø  Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi,

Ø  Su Hukuku ve Politikası,

Ø  Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri,

Ø  Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi,

Ø  İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum,

Ø  Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri,

Ø  Su Kaynaklarının Geliştirilmesi,

Ø  Tarımsal Sulama,

Ø  Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler),

Ø  Su, Orman ve Meteoroloji

     olmak üzere 11 çalışma grubu yer almaktadır. Çalışma gruplarında Bakanlığımız ile birlikte 56 farklı üniversiteden 130'a yakın akademisyen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, 33 ulusal sivil toplum   kuruluşundan,  büyükşehir belediyelerinden  ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su kullanıcılarının da dahil olduğu tüm paydaşlarla birlikte çalışılacaktır.YUKARI