SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİNDE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU 3’ÜNCÜ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

4.06.2021 / Gösterim Sayısı : 837 / Arşiv

 

Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri Çalışma Grubu 3’üncü Toplantısı 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Toplantıda su kaynaklarının yönetiminde karar destek sistemleri ile ilgili aşağıda belirtilen stratejik konular istişare edildi:

 

Ø  DSİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü’nden Kemal Seyrek tarafından CBS faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Ø  Söz konusu sunumda CBS’nin tarihçesi, CBS eğitimleri, CBS veri tabanının tasarlanması, CBS veri toplama vaziyet planları, CBS veri tabanı yapısı, sanal 3D küre uygulaması, bölge vaziyet planı (VBP) Veri Tabanı Yapısı, il vaziyet planları, DSİ mobil uygulaması, yatırım yönetim sistemleri (içme suyu modülü), Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı (TRCBS) kurulması kapsamında genel müdürlük çalışmalarına, CBS şube müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılımlar ilişkin bilgi verildi.

Ø  Su Tahsis Yönetim Bilgileri, Taşınmaz Bilgi Sistemi (TBS), Taşkın Arıza Müdahale ve Arıza Mekânsal Bilgi Sistemi (TAMBİS), Sulama Tesisleri Mekânsal Bilgi Sistemi (SUTEM), Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi (EKBS), Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Model Projesi (ATHOM), ATHOM geliştirme ve yaygınlaştırma, mekânsal yatırım takip sistemi (MEYTAP) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ø  DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkalığı Rasatlar Şube Müdürlüğü’nden Bekir Ragıp Yurtseven tarafından, DSİ Hidrometrik Ölçüm Faaliyetleri, rasatlar şube müdürlüğü görevleri, Türkiye hidrometeorolojik gözlem ağı, anlık izleme durumu, üretimler, personel durumu ve darboğazlar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Ø  DSİ’den Hüseyin Uğur Kolsuz sulama ölçü tesisleri su veri tabanına ilişkin sunum yaptı. Söz konusu sunumda, sulama tesisleri merkezi izlemeli ölçü tesisi kurulum çalışmaları, cbsportal, sulama tesisleri ön yüklemeli sayaç kurulum çalışmaları, su veritabanı sulama modülü, su veri tabanı taban suyu modülü, su veritabanı sulama modülü konu başlıklarına değindi.

Ø  DSİ İşletme Bakım Dairesi Başkanlığı Muhammet temel Tarafından Sulama Tesisleri Mekânsal Bilgi Sistemlerine ilişkin sunum yapıldı. Sunumda kapsam, bileşenler, modüller, SUTEM iş akış diyagramı, SUTEM programının kullanımı, mevcut durum, SUTEM revizyon çalışması kapsamı hakkında bilgi verildi.  

Ø  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden Güleç Gençer Alır tarafından sunum gerçekleştirildi. İlgili sunumda, bakanlığın görev ve yetkileri, coğrafi bilgi sistemlerinin amacı, veri uyumlaştırma ve TUCBS ile entegrasyon çalışmaları, ulusal coğrafi veri paylaşım matrisi, metaveri, veri üreticisi kurumlar, (ilk üreticiden son kullanıcıya kadar olan kurumlar), ATLAS uygulaması (ulusal coğrafi bilgi platformu), yaşanan sorunlar, çözüm önerileri konu başlıklarına yer verdi.

Ø  DSİ Havza İşletme hidrolojisi şube müdürlüğünden Özden Ertürk tarafından su veri tabanı işletme hidrolojisi modülüne ilişkin sunum gerçekleştirildi. Sunumda veri girişleri, sorgu, rapor, yönetim, işletme hidrolojsi modülü günlük su raporu sayfası hakkında bilgi verildi.

Ø  DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Havza İşletme Hidrolojisi Şube Müdürlüğü’nden Filiz Malkoç tarafından ATHOM projesine ilişkin sunum gerçekleştirildi. İlgili sunumda baraj giriş akımları, tarihsel süreç ve mevcut durum, genel sistem mimarisi ve proje paydaşları, Seyhan Havzası’nın neden seçildiği, ATHOM web sitesi hakkında bilgilendirme, akım tahmin modeli sonuçları, optimazyon modeli sonuçları, ATHOM sisteminin katkıları, son gelişmeler ve genel değerlendirme ve nihai hedefe yönelik bilgiler paylaşıldı.

Ø  Harita Genel Müdürlüğünden Bekir Yüksel tarafından Türkiye Topoğrafik Vektör Veritabanı Hidroğrafya Sınıfı Verileri Üretimi konu başlıklı sunum gerçekleştirildi.

 

 

YUKARI