3. SU HUKUKU VE POLİTİKASI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4.06.2021 / Gösterim Sayısı : 599 / Arşiv

 

Su Hukuku ve Politikası Çalışma Grubu Toplantısı 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Su Kanunu Taslağı Hazırlık Süreci ve Diğer Ülkerlerde Su Kanunu sunumunda hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken çeşitli ülkelerde uygulanan su politikaları hakkında bilgiler verildi.

 

Küresel ve Ulusal Su Politikaları’na ilişkin sunumda ise  yaşanan darboğazlara dikkat çekilirken uluslararası su stratejilerinin belirlenmesine yönelik girişimler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve amaçlarına dikkat çekildi.

 

Söz konusu sunumda Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın Türkiye için büyük öneme sahip olduğu belirtildi.

 

Toplantıda su hukuku ve politikası ile ilgili aşağıda belirtilen stratejik konular istişare edildi:

 

Ø  Türkiye’nin yaşadığı kuraklık sorununa ve bu sorunun çözülmesi için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekildi.

Ø  Ülkede doğru bir politikanın uygulanması halinde cari açığın kapatılabileceğine vurgu yapıldı.

Ø  Türkiye’nin yaşadığı en büyük afetin kuraklık sorunu olduğu belirtildi. Kirlilik ve su kaynak alanlarının daraltılmasının da ülkenin karşı karşıya olduğu diğer önemli sorunlar olduğu açıklandı.

Ø  Günümüzde karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilmek için su yönetim planlaması ve şehir yönetim planlamasının birlikte ele alınması gerektiği konuşuldu.

Ø  Suyun yönetilmesine ilişkin düzenlemelerin farklı kaynaklardan değil tek bir mevzuattan yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Ø  Su Kanunu’nda özellikle su kaynaklarının kalitesinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

Ø  Kurak dönemlerde barajlardaki suların içme suyu olarak tahsis edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

 

 

YUKARI